MrMojoRosin

59 tekstów – auto­rem jest MrMo­joRo­sin.

Lep na muchy mo­tyla nie przyciągnie. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 września 2010, 10:33

Szczęście wy­daje się całkiem dostępne lecz kiedy już de­cydu­jesz się na wy­ciągnięcie dłoni ku niemu ono w ja­kiś dziw­ny sposób się ulat­nia po­zos­ta­wiając za­pach go­ryczy i re­zyg­nacji wokoło. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 września 2010, 11:49

Jes­tem emoc­jo­nal­nym ka­leką, dla­tego piszę wiersze. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 sierpnia 2010, 09:09

Wie­czo­rami ba­wimy się w dzieci kwiatów i wys­ta­wiamy głowy do światła. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 sierpnia 2010, 21:30

Dusza ludzka to la­wina dla sa­mego Boga. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 lipca 2010, 09:10

Upa­dek to swois­ta śmierć kliniczna. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 15 lipca 2010, 14:18

Ko­bieta w sa­mok­ry­tyce liczy na wie­czne zap­rzecza­nie ze stro­ny mężczyzny. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 lipca 2010, 18:48

Już pycha sta­je się dość smaczna. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 lipca 2010, 09:55

Tak dużo 'mnie' we mnie, że nie wiem już kim jestem. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 5 lipca 2010, 13:54

Jak dob­rze, że na dnie nie ma lęku wysokości. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 2 lipca 2010, 10:54

MrMojoRosin

Nie przyszłam tutaj po to, żeby bawić się w handel wymienny plusami.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MrMojoRosin

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność